نمایش اطلاعات

دستکش حریر ایران

تولید انواع دستکش جراحی کم پودر و بدون پودر، ارتوپدی، مایرسیک، انواع دستکش معاینه کم پودر و بدون پودر با سطح صاف و آجدار، دستکش خانگی و صنعتی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید