تعرفه آگهی در سایت

تعرفه آگهی در سایت

آگهی در صفحات اول سایت
  • 5 نوار بالای صفحه برای یک سال
50,000,000 ریال
آگهی درگروه های 56 گانه
  • برای یک سال
20,000,000 ریال
ثبت لوگو یا عکس
  • برای یک سال در صفحه هر شرکت
1,500,000 ریال