نمایش اطلاعات

قند تربت حیدریه (سهامی عام)

تولید قند و شکر بعنوان محصولات اصلی و تفاله و ملاس بعنوان محصولات فرعی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید