نمایش اطلاعات

طیف آزما طب

تولید و وارد کننده آب مقطرگیری، فور (آون)، آرمیناتور، یخچال آزمایشگاهی، کوره الکتریکی، سانتریفیوژ، کوآکولاتور، هود (بیوشیمی و لامینارند)، فایبر تک نیمه اتوماتیک، سکوبندی آزمایشگاه، کلیه لوازم آزمایشگاهی، شیشه آلات، آزمایشگاه قیر و آسفالت، خاک و بتن
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید