نمایش اطلاعات

سرمد طب

تجهیزات آزمایشگاه های صنعتی، آموزشی و تحقیقاتی، تأمین کننده دستگاه های پتانسیو استات، گالوانو استات، هدایت سنج، دستگاه های تولید آب مقطع و آب خالص از کمپانی های معتبر اروپایی و آمریکایی، تأمین کننده تجهیزات آماده سازی نمونه و..
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید