نمایش اطلاعات

ابزار خاک (مسئولیت محدود)

لوازم آزمایشگاهی عمران شامل خاک، بتن، سیمان، قیر، آسفالت، فولاد، ابزار دقیق ژئوتکنیکی شامل ابزار دقیق سد و تونل، گود برداری های بزرگ، نیروگاه ها
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید