نمایش اطلاعات

تله مکانیک ایران (اشنایدر الکتریک)

تأمین و توزیع تجهیزات و راه حل های مرتبط با صنعت برق در بخش فشار متوسط، فشار ضعیف، اتوماسیون و تجهیزات مرتبط با روشنایی و هوشمند سازی ساختمان
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید