نمایش اطلاعات

فرآورده های غذایی پاک تلیسه

فرآورده های گوشتی منجمد و آماده طبخ (همبرگر, قارچ برگر, مرغ برگر, چیز برگر, کباب لقمه, انواع پیتزا)، سوسیس و کالباس
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید