نمایش اطلاعات

صنعتی مهرآباد (سهامی عام)

طراحی و ساخت انواع تابلوهای ثابت، کشوی فشار ضعیف، متوسط و اتوماسیون صنعتی، طراحی و ساخت انواع پستهای برق و پیمانکاری عمومی پروژههای آبی و نفتی، بصورت epc
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید