نمایش اطلاعات

کرمان تابلو

طراحی، تأمین، ساخت، مدیریت پروژه و راه اندازی الکتریکال، ابزار دقیق و سیستم های کنترل دیسپاچینگ، اتوماسیون، سیستم های ESD,RTU,DCS برای نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی نیروگاه به عنوان پروژه های کلید در دست
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید