نمایش اطلاعات

نکا نوین

سازنده تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف (ثابت و کشویی، سینی و نردبان های کابل، سیستم های انتقال انرژی با سداکت، اجرای پروژه های برق بصورت EPC
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید