نمایش اطلاعات

فنی راکور (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید گالوانیزه گرم و دکلهای مشبک و تلسکوپی مخابراتی, انتقال نیرو و روشنایی, پستهای فشار قوی و سایر سازه های فلزی مشابه
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید