نمایش اطلاعات

حلوا شکری عقاب

تولید حلوا شکری، بسته بندی و فرآوری کنجد، بسته بندی و تولید ارده، ارده شیره، تولید و بسته بندی انواع کرم در 4 طعم، تولید انواع حلوا با شیره های طبیعی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید