نمایش اطلاعات

*کیمیا سکو داران

مشاوره، طراحی، ساخت، نصب انواع میزها، هودها و تجهیزات ثابت آزمایشگاهی، تهیه دستگاه ها و مواد شیمیایی، تجهیزات آزمایشگاهی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید