نمایش اطلاعات

صنایع آزمایشگاهی بخشی و شریک

تولید کجلدال و سوکسله تمام اتوماتیک، دستگاه هضم هشت خانه (مادون قرمز)، اسکروبر، فایبر تک نیمه اتوماتیک و تجهیز آزمایشگاه های عمومی و خصوصی، میز بندی و سکوبندی آزمایشگاهی، ساخت انواع هود شیمی، میکروبی (لامینار)
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید