نمایش اطلاعات

کاور

وارد کننده فیلم لمینت گرم و سرد (رول و شیت)، 125 میکرون و 150 میکرون، فیلم های Bopp thermal
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید