نمایش اطلاعات

کیمیا طب گستر

واردات و توزیع کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی، شیمیایی، ظروف آزمایشگاهی، مواد مصرفی، کیت آزمایشگاهی، فیلتراسیون و مواد شیمیایی صنعتی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید