نمایش اطلاعات

ارتباطات شبکه هزاره پویا

مشاوره، طراحی، پیاده سازی شبکه های Wireless,wired، فروش کلیه تجهیزات شبکه، پشتیبانی و نگهداری بهینه سازی شبکه، انجام پروژه های عظیم ملی و ساخت انواع دکل، خود ایستا، مهاری، منو پل و پایه دوربین
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید