نمایش اطلاعات

عامران افق

ارائه خدمات مشاوره و طراحی، مهندسی و انجام پروژه به صورت EPC برای نیروگاه های گازی، تجاری، سیکل نوری، نیروگاه های کوچک
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید