نمایش اطلاعات

مشاوران تمشکین راد

مشاوره و آموزش تربیت بدنی و ورزش، طراحی تمرین، طراحی مکان های ورزشی، مشاوره در مورد خریدهای ورزشی و آزمون کیفیت آن، برگزاری سمینارها و همایش های ورزشی، سیستم دهی واحدهای اداری و تولیدی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید