نمایش اطلاعات

ستاره یخی آسیا

تولید انواع غذاهای آماده منجمد مانند ناگت مرغ، شنیسل مرغ، کوکو سبزی، کتلت، کلیه محصولات کاملاً پخته شده سیستم IQF به صورت سریع منجمد و بسته بندی شده اند
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید