نمایش اطلاعات

دقیق پرتو

ارائه تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی مربوط به صنایع کاغذ، کارتن، بسته بندی، سلولزی، پلیمر، صنایع غذایی، آزمون های غیر مخرب
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید