نمایش اطلاعات

توان پایه پارسیان

مهندسی، طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای تأسیسات الکتریکی و کنترلی پروژه های مختلف، تولید انواع تابلوهای برق و کنترل، بانک خازن به صورت فیکس و کشویی تا 33KV
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید