نمایش اطلاعات

بین المللی ستاره آرین پژوه

واردات و توزیع کلیه دستگاه ها، کیت و سایر مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی و شیمیایی در زمینه های کشت سلولی، بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید