نمایش اطلاعات

تجهیز گستر نیرو آصف

تأمین کننده و طراحی انواع رله های حفاظتی میکروپروسسوری (رله های ثانویه، پست های 20K)، رله های نشتی، رله خطای زمین، ترانس جویان، رله های فرکانسی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید