نمایش اطلاعات

انرژی سازان تکین (سهامی خاص)

طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست های فشار قوی و تأسیسات صنعتی و نیروگاهی و خطوط انتقال نیرو بصورت EPC
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید