نمایش اطلاعات

کارا پژوه

تهیه و توزیع انواع کیت ها و مواد شیمیایی شیشه آلات دستگاه ها، تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاه های پاتوبیولوژی، تشخیص طبی و تحقیقاتی، مشاوره
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید