نمایش اطلاعات

فرژن پویش

دارا بودن نمایندگی سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی معتبر جهانی، برخورداری از کادر مهندسی مجرب و مشاوره دقیق علمی و فنی، مشارکت در طرح پروژه های صنعتی علمی و تحقیقاتی، برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید