نمایش اطلاعات

کیمیا سروش شرق

ارائه دهنده کلیه تجهیزات تخصصی و عمومی آزمایشگاه های نفت، گاز، پتروشیمی، آب، فاضلاب، محیط زیست، صنایع دارویی، صنایع غذایی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید