نمایش اطلاعات

پیشتاز طب زمان

تولید انواع کیت های هورمونی، عفونی و شاخص های سرطانی بروش الایزا، تولید انواع کیت های روتین و تخصصی بیوشیمی، تولید کیت های غربالگری نوزادان، تولید دستگاه های خوانشگر و شسشوی الایزا و ارائه مشاوره در طراحی و ساخت کیت
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید