نمایش اطلاعات

آسیا بهین برق

تولید انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف به صورت ثابت و کشویی، پست های کمپکت پیش ساخته، تابلوهای کمپکت فشار متوسط GIS، انواع ترانسفورماتورهای خشک و روغنی، انواع دژنکتور ثابت و کشویی، رکلوژرهای خلأ، سکسیونرهای گازی قابل قطع زیر بار هوایی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید