نمایش اطلاعات

مرکز خدمات مشاوره مهر

مشاوره کودک و نوجوان،مشاوره ازدواج و خانواده،مشاوره تحصیلی و شغلی،مشاوره روانی،اجرای آزمون هوش، شخصیت، استعدادورغبت تحصیلی وشغلی،اجرای کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی:خودشناسی، اعتماد به نفس و...
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید