نمایش اطلاعات

اروم تجهیز گستر

تولید کننده انواع سانتریفیوژهای آزمایشگاهی، دستگاه های آب مقطرگیری یکبار و دوبار تقطیر، تولید لوله های یکبار مصرف PT,CBC,ESR و لوله های 100*16 مات و شفاف، لوله گاما 75*12 مات و شفاف
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید