نمایش اطلاعات

گروه صنعتی توان آزمایان

طراحی و اجرای پروژه های صنعتی آب و برق، نفت و گاز، تابلوهای فشار متوسط، ضعیف و کنترل، منابع تغذیه صنعتی، بانک های خازنی مقاومت اتصال زمین، انواع ترانسد یوسر و تولیدات الکترونیکی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید