نمایش اطلاعات

آرین تک گستران

واردات تجهیزات آزمایشگاهی، دستگاه های تست و آنالیز فرآورده های نفتی، گاز، روغن و گریس مانند : حمام ویسکوزیته، تست نقطه اشتعال، نقطه ریزش، نفوذ پذیری و... ترمومتر و هیدرومترهای ASTM، مواد و محلول های استاندارد
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید