نمایش اطلاعات

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

پژوهش و مشاوره در استاندارد سازی محصولات ICT، توانمند سازی شرکت های دانش بنیان در تولید کالای استاندارد، آزمایشگاه و انطباق با استاندارد ICT برق و الکترونیک
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید