نمایش اطلاعات

چی چست گلوکز

تولید مواد اولیه شامل نشاسته، گلوتن و گلوکز
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید