نمایش اطلاعات

ای.بی.ایی پاور (کنچار)

ساخت تجهیزات پست و شبکه های توزیع شامل سکسیونرهای گازی و خشک هوایی و تابلویی, ترانسفورماتورهای خشک و رزینی, تجهیزات اندازه گیری تابلویی, کنتاکتورهای موتوری و خازنی و رله های بی متال, کلیدهای اتوماتیک کمپکت
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید