نمایش اطلاعات

همیان فن (هفکو)

طراحی و ساخت انواع رله های اولیه, جریانی, ولتاژی, تجهیزات پست های فشار قوی و متوسط و سیستم های اندازه گیری انرژی و انتقال اطلاعات بر روی خطوط قدرت 20KV و 400V (َDLC)
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید