نمایش اطلاعات

مؤسسه ره آوران آفاق صنعت

آموزش شاغلین در سطوح مختلف سازمانها و صنایع مختلف با شرکت های بزرگی از جمله شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، خودرو سازی، صنعت داروسازی، معادن و بسیاری از سازمانهای دولتی و غیر دولتی
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید