نمایش اطلاعات

کیمیا تجهیز سکو

طراحی، تولید و نصب تجهیزات ثابت آزمایشگاهی (میزهای یکطرفه، دوطرفه، توزین، فیوم هود، هودهای میکروبی، کابینت های نگهداری مواد و...)
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید