نمایش اطلاعات

کارخانه جی.آ.م نظریان

سازنده تجهیزات رختشویخانه های صنعتی (لباسشویی آبگیر, اطو پرس) و دیگ بخار به ظرفیتهای مختلف
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید