نمایش اطلاعات

دارواش

تولید محصولات بخش میکروب شناسی، آزمایشگاه های تشخیص طبی اعم از محیط های کشت آماده مصرف، کشت خون و انواع لوله های ESR PT CBC)
برای دیدن اطلاعات کامل شرکت ثبت نام نموده و سپس اقدام به خرید بسته نمایید