عنوان گروه شغلی

1. آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)

ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه قطعات و مجموعه های خودرو

کیلومتر 12 جاده مخصو ...

1. تام ایران خودرو

مجری طرح های عمرانی صنعتی در زمینه نفت و گاز صنایع ریلی، صنایع معدنی، صنایع خودرو و نیروگاه

کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج ...

1. تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو (سهامی خاص)

تحقیق، طراحی، تولید موتور ایران خودرو

کیلومتر 6 جا ...

1. طراحی و مهندسی مثلث شرق البرز

طراحی مهندسی، تولید انواع قطعات و مجموعه های خودرو و صنعتی، قطعات دقیق، مکانیکال سیل مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات تأسیسات و ساختمان، تأمین نیروی انسانی فنی و خدماتی

خیابان آزادی، خیابان خوش، تق ...