عنوان گروه شغلی

1. ایران ماسوره (مسئولیت محدود)

تولید قطعات پلاستیکی ماشین آلات نساجی و قالیبافی

خیابان استاد مطهری, نبش خیابان اک ...

1. بازرگانی مدید تهران

واردات ماشین آلات تریکو بافی، سوزن و قطعات مربوطه، اسپانتکس

خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو ...

1. پلاستو ماسوره کار

تولید قطعات صنعتی، پلاستیکی، نساجی

خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابا ...

1. توان نساج گیتی (سهامی خاص)

واردات قطعات نساجی

خیابان ولیعصر, ساختمان صد ...

خیابان آزادی, بلوار استاد معین، روبر ...

1. صنایع مهارت سمنان

تولید قطعات نساجی

شهرک صنعتی شر ...

1. نماد پردا

تولید کننده سیستم ژاکارد کامپیوتری

خیابان پاسداران، ن ...

1. نوباف پارسیان

واردات قطعات ماشین آلات نساجی و سوزنهای ماشینهای بافندگی

میدان آرژانتین، خیابان الوند، جنب ...