عنوان گروه شغلی

1. ایران برس

تولید انواع برس و قلم رنگ, برس رنگ پلاستیک, برس رنگ روغنی, انواع برس های صنعتی و تولید نخ برس منو فلامنت P.V.C

خیابان مصطفی خمینی, ...

1. برس صنعت پاسارگاد

تولید انواع برس های صنعتی

کیلومتر60 جاده شیراز - ا ...

1. جهان برس

تولید کننده برس های سیمی صنعتی

جاده قدیم هشتگرد، ...

1. صنایع فلزی سه گام

تولید انواع برسهای صنعتی

خیابان امام خمینی، پاساژ اب ...

خیابان امام خمینی, کوچه ...