عنوان گروه شغلی

جاده قدیم تهران، بعد از پل شرکت ...

1. آرشام صنعت توس

ماشین کاری انواع قطعات فلزی

کیلومتر 12 جاده قوچا ...

1. پارسیان تراش صنعت

سری تراش، تراشکاری، ارتینگ، حفاظت کاتدیک

کیلومتر45 جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بل ...

1. پترو صنعت

تراشکاری و فرزکاری

خیابان سعدی جنوبی، کوچه خو ...

1. تراش فلزات اخوان

تراشکاری قطعات صنعتی

شهرک صنعتی مبارکه، فاز ی ...

شهرک صنعتی جی، خیابان ...

1. کارگاه مهندسی حمیدان پور

تولید انواع سیلندر قفل حیاطی و کمدی، سیلندرهای سفارشی

شهرک صنعتی عباس آباد ...