عنوان گروه شغلی

1. پارت سپاهان صنعت

تولید چرخ های صنعتی

خمینی شهر، بلوار اشرفی اصفهان ...

1. تکنو چرخ

تولید و ساخت چرخ های ثابت و گردان صنعتی

بهارستان، خیابان مصطفی خم ...

1. چرخ های گردان سی جی کو

انواع چرخ های ثابت و گردان

شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، ...

1. سازه گستر چرخ پیمان

تولید کننده قرقره های صنعتی، چره های ثابت و گردان

کیلومتر 12 جاده خاوران، جاده عباس آباد علاقه مند ...

1. گروه صنعتی ابتکار نوین

چرخ های صنعتی گردان، ثابت و فلزی، لاستیکی و لوازم جانبی

شهرک صنعتی چهار دانگه، خیا ...

1. گروه صنعتی حسینی

چرخ های ترانسپورتی و صنعتی

کیلومتر 35 جاده خاوران، شهرک صنعتی ...

1. گروه صنعتی ولی زاده

انواع چرخ های مورد استفاده در صنایع

شهرک صنعتی چهادانگه، ...