عنوان گروه شغلی

خیابان امام خمینی، ...

خیابان مشتاق دوم، بعد از پل شه ...

خیابان سعدی جنوبی، جن ...

جاده گاوازنگ، مجتمع ...

میدان امام رضا، بلوار ...

خیابان قصرالدشت، بالاتر از ع ...

میدان جهاد، بلوار 15 ...

بلوار شهید بهشتی، بلوار ب ...

خیابان 5 آذر، روبر ...

میدان فرهنگ، خیابان آز ...

بلوار شهید شفیع پور، خیابان شش متری، خیاب ...

بلوار ارتش، اداره کل ...

خیابان شیخ فضل اله نوری, و ...