عنوان گروه شغلی

1. صد ابزار صنعت کاسپین$

تولید و وارد کننده ماشین آلات ساختمانی و صنعتی، دستگاه های برش سنگ و سرامیک ساختمانی و کارگاهی

شیخ بهایی شمالی، بالاتر از میدان شیخ بها ...

1. ماشین سازی اسدی

سازنده ماشین های فوم فشار ضعیف برای تولید قطعات خودرو فیلتر هوا و غیره و سازنده ماشین های PU، روتاری و دستی برای تولید کفش، صندل و زیره

کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، خیابا ...

1. ماشین سازی کاردان

ماشین آلات چرم

ورامین، چرم شهر, خیا ...